Historie a současnost

Malebný městys Polešovice leží asi 10 km jihozápadně od Uherského Hradiště a je součástí Zlínského kraje. Nedaleko prochází hranice mezi Dolnomoravským úvalem a pohořím Chřiby. První písemná zmínka o tomto místě se váže k roku 1220. Obec v té době patřila nově založenému cisterciáckému klášteru na Velehradě. Již v jeho počátcích mniši zakládali vinohrady a pěstovali mnohé odrůdy vinné révy. Nejstarší doložená zmínka o polešovickém vinohradnictví pochází z roku 1454. Ne náhodou lze na znaku Polešovic spatřit vinný hrozen.

1934 - založení družstva

photo2-2

Historie Vinařství U Kostela sahá až do roku 1934. V tomto roce si polešovičtí vinaři zakládají družstvo se společným vinařským zařízením a sklepem. Obojí bylo využíváno i nově vzniknuvším JZD Slovácko Polešovice.

1989 - Zeas Polešovice a.s.

Se změnami, které přinesl našemu státu rok 1989, se změnilo i samotné JZD. Postupným přerodem vykrystalizovala současná podoba firmy ZEAS Polešovice a.s.

2010 - modernizace vinařství

V letech 2010 – 2011 dochází k zásadní modernizaci nejen výroby vína, ale i Vinařství samotného. To se nově prezentuje jako Vinařství U Kostela Polešovice.

2011 - přichází František Dudešek

dudesek

V roce 2011 do Vinařství přichází skutečný odborník a mistra svého řemesla, pan František Dudešek, který se stává novým technologem Vinařství. Laické i odborné veřejnosti je znám především ze svého pětadvacetiletého působení ve vinařství na Sovíně. Během své kariéry se stal nositelem četných vyznamenání a ocenění, jejichž seznam je nebývale rozsáhlý.

2014 - rekonstrukce vinařství

polesovice-38